Giá chụp ảnh sự kiện công ty

Chụp ảnh sự kiện cơ quan tổ chức

-Lưu giữ lại hình ảnh, thời mốc quan trong của tổ chức cơ quan

Chụp ảnh sự kiện ra mắt, giới thiệu sản phẩm

2.000.000 VND – 3.000.000 VND /3h

500.000đ-600.000đ/1h tăng

-Lưu giữ lại hình ảnh , thời mốc quan trong của tổ chức cơ quan

Chụp ảnh sự kiện ra mắt, giới thiệu sản phẩm

4.000.000 VNĐ (tối đa 8 tiếng)

Scroll to Top