Các concept chụp ảnh nhóm đẹp nhất

Gợi ý  các concept chụp ảnh nhóm đẹp nhất

1. Mỗi người 1 hướng

2. Cùng nhìn  nhau cười nói

3. chụp phía sau

Gợi ý mặc đồ chụp concept:

1. Mặc ton – sur – ton

2. Mặc đồ giống y nhau

3. Mặc đồ cùng dáng nhưng khác màu- dresscode

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Me on Zalo