Chụp ảnh kỷ yếu cấp 3, lớp 12

Cấp 3 là khoảng gian cuối của thời học sinh, là thời gian chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng như một dấu mốc trong đời.