Gói chụp ảnh profile

CÁC GÓI CHỤP PROFILE

Dịch vụ Gói Mô tả Thời gian Chi phí

Chụp ảnh profile công ty

Gói 1

  • (Nhân sự < 10 người)
  • Chụp ảnh chi tiết nội, ngoại thất khách sạn + chụp ảnh đội ngũ nhân sự+ các dịch vụ của khách sạn
  • Khách hàng được nhận toàn bộ ảnh gốc
  • Giảm giá 10% đối với dịch vụ thiết kế profile công ty
  • Tối đa 4 tiếng 3.000.000 VNĐ

Gói 2

  • (Nhân sự  < 20 người)
  • Chụp ảnh chi tiết nội, ngoại thất khách sạn + chụp ảnh đội ngũ nhân sự+ các dịch vụ của khách sạn
  • Giảm giá 10% đối với dịch vụ thiết kế profile công ty
  • Tối đa 8 tiếng 5.000.000 VNĐ
Scroll to Top