1> Chụp ảnh Sản phẩm nền trắng

 Mô tả

 

Số lượng ảnhChi phí
 • Chụp ảnh sản phẩm nền trắng hoặc nền đơn sắc.
 • Có 2 góc chụp toàn cảnh, 1 góc chụp chi tiết
 • Có nhiều kiểu nền: trắng, đen, hồng,…
 • Khách hàng được nhận toàn bộ file ảnh gốc.
 • Hỗ trợ chỉnh sửa 3 ảnh/ sản phẩm
<10 sản phẩm60.000đ/sản phẩm
10 – <30 sản phẩm50.000đ/sản phẩm
30 – <60 sản phẩm40.000đ/sản phẩm
60 – <100 sản phẩm35.000đ/sản phẩm
>=100 sản phẩm30.000đ/ sản phẩm
Lưu ý:

 • Đồ cần nhiều góc chụp: +5.000đ/sản phẩm.
 • Sản phẩm bóng, phản chiếu : tăng 20% chi phí trên đơn hàng.
 • Chụp tại nhà khách hàng trong nội thành hà nội : tăng 20% chi phí trên đơn hàng.

 

2> Chụp ảnh Sản phẩm theo Concept

Mô tả

 

Số lượng ảnhChi phí
 • Chụp ảnh sản phẩm theo concept
 • 3 ảnh/sản phẩm.
 • Chụp ảnh phối hợp với nhiều phụ kiện phụ thuộc vào tính chất sản phẩm
 • Khách hàng được nhận toàn bộ file ảnh gốc.
 •  Hỗ trợ chỉnh sửa 3 ảnh/ sản phẩm
<10 sản phẩm750.000 VNĐ

 

10 – <30 sản phẩm60.000đ/ sản phẩm
30 – <60 sản phẩm45.000đ/ sản phẩm
60 – <100 sản phẩm40.000đ/1 sản phẩm
>=100 sản phẩm35.000đ/sản phẩm
Lưu ý:

 •  Đồ cần nhiều góc chụp: +10.000đ/sản phẩm.
 • Sản phẩm bóng, phản chiếu: tăng 20% chi phí trên đơn hàng.
 • Chụp tại nhà khách hàng trong nội thành hà nội : tăng 20% chi phí trên đơn hàng.

 

Gọi tư vấn viên
Bản đồ